Egzamin gimnazjalny to bez wątpienia poważna sprawa - a jego wynik ma poważne konsekwencje. Jest chyba najważniejszą składową decydującą o przyjęciu - bądź nie - absolwenta gimnazjum do szkoły ponadgimnazjalnej. Warto zawczasu pomyśleć o tym by dobrze się do niego przygotować...

Zapraszamy na kursy przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych z przedmiotów ścisłych: 

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli - egzaminatorów gimnazjalnych OKE

Zapewniamy 52 godziny zegarowe zajęć w blokach 2-godzinnych oraz potrzebne materiały. Nasze kursy to nie tylko czas spędzony na zajęciach, ale również mnóstwo propozycji do samodzielnej pracy w domu oraz okresowe sprawdzanie wiedzy wraz z analizą postępów w nauce. Nasze grupy liczą nie więcej niż 12 osób.

Chemia

Zajęcia z chemii prowadzi pani Marta Gulgowska - nauczycielka chemii z wieloletnim doświadczeniem i licznymi osiągnięciami. Zajęcia skierowane są przede wszystkim do uczniów trzecich klas gimnazjum, jednak uczniowie klas drugich również mogą w ich trakcie uzupełnić brakujące wiadomości.

W trakcie trwania kursów uczniowie mają okazję zorientować się co już wiedzą, co muszą jeszcze uzupełnić. Będą mogli uporządkować posiadane wiadomości, powtórzyć i przypomnieć sobie najtrudniejsze zagadnienia obowiązujące na egzaminie gimnazjalnym a przede wszystkim zastosować wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu arkuszy gimnazjalnych. Zarówno uczniowie jak i rodzice są okresowo informowani o postępach w nauce. Zajęcia, prowadzone są w małych grupach do 12 osób, zapewniają indywidualne podejście i dostosowanie zajęć do potrzeb wszystkich uczestników.

Fizyka

Zajęcia z fizyki prowadzi pani Karolina Rok-Serkowska. Zajęcia skierowane są przede wszystkim do uczniów trzecich klas gimnazjum, jednak uczniowie klas drugich również mogą w ich trakcie uzupełnić brakujące wiadomości.

W trakcie trwania kursów uczniowie mają okazję zorientować się co już wiedzą, co muszą jeszcze uzupełnić. Będą mogli uporządkować posiadane wiadomości, powtórzyć i przypomnieć sobie najtrudniejsze zagadnienia obowiązujące na egzaminie gimnazjalnym a przede wszystkim zastosować wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu arkuszy gimnazjalnych. Zarówno uczniowie jak i rodzice są okresowo informowani o postępach w nauce. Zajęcia, prowadzone są w małych grupach do 12 osób, zapewniają indywidualne podejście i dostosowanie zajęć do potrzeb wszystkich uczestników.

Matematyka

Zajęcia z matematyki prowadzić będzie pani Monika Goździkowska.

W trakcie kursu uczniowie mogą powtórzyć, usystematyzować i pogłębić wiadomości z zakresu matematyki. Każde zajęcia rozpoczynać będzie część teoretyczna – systematyzująca wiadomości, a następnie część praktyczna – omówienie strategii rozwiązania, rozwiązywanie zadań, sprawdzenie poprawności uzyskanego wyniku. Ważnym elementem kursu będą ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań na dowodzenie. Każdorazowo uczniowie otrzymywać będą zestawy zadań do pracy samodzielnej w domu.

Uczniowie otrzymają informację zwrotną o postępach pracy, gdyż zaplanowano przeprowadzenie okresowych sprawdzianów. Zajęcia, prowadzone są w grupach do 12 osób, zapewniają indywidualne podejście i dostosowanie zajęć do potrzeb wszystkich uczestników.