Zajęcia Eksperymentalne organizowane przez Magnesium

Proponujemy unikalne zajęcia eksperymentalne dla uczniów szkół podstawowych. Podczas zajęć uczniowie wprowadzani są w wybrane zagadnienia chemii i fizyki – wprowadzenie jest łagodne, oparte o samodzielnie wykonywane doświadczenia. Wszystkie eksperymenty są oczywiście opatrzone odpowiednim komentarzem merytorycznym, a dzieci po ich samodzielnym przeprowadzeniu potrafią wyjaśnić poznane zjawisko przyrodnicze. W ten sposób z jednej strony rozbudzana jest w uczestnikach zajęć naturalna ciekawość świata, z drugiej uzupełniana jest wiedza zdobywana w szkole podczas lekcji przyrody.  


Warsztaty realizowane są na dwa sposoby :


    w szkole :
    - 12 zł/dziecko, grupa minimum 15 uczestników.
    - Zajęcia dla każdej z klas trwają jedną godzinę lekcyjną.


    w Magnesium w Kolbudach :
    - 3h warsztatów 25 zł /dziecko.
    - 2h warsztatów 20 zł/dziecko.

    - minimum 40 uczestników.


Możliwe zagadnienia do wyboru:
    Fizyka:    
        Sztuczki i zabawy z wodą.
        Dźwięk – co to są fale?
        Ciekawe zjawiska optyczne.
    Chemia:
        Wybuchy i inne - gazy wokół nas.
        Kuchnia molekularna.


Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę oraz wszystkie niezbędne sprzęty i odczynniki chemiczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć.

Mamy jeszcze wolne terminy w Listopadzie i Grudniu!

prev next