Zajęcia Eksperymentalne organizowane przez Magnesium

Proponujemy unikalne zajęcia eksperymentalne dla uczniów szkół podstawowych. Podczas zajęć uczniowie wprowadzani są w wybrane zagadnienia chemii i fizyki – wprowadzenie jest łagodne, oparte o samodzielnie wykonywane doświadczenia. Wszystkie eksperymenty są oczywiście opatrzone odpowiednim komentarzem merytorycznym, a dzieci po ich samodzielnym przeprowadzeniu potrafią wyjaśnić poznane zjawisko przyrodnicze. W ten sposób z jednej strony rozbudzana jest w uczestnikach zajęć naturalna ciekawość świata, z drugiej uzupełniana jest wiedza zdobywana w szkole podczas lekcji przyrody.  

Zajęcia dla każdej z klas trwają jedną godzinę lekcyjną.

Możliwe zagadnienia do wyboru: 

  • Sztuczki i zabawy z wodą.
  • Dźwięk – co to są fale?
  • Wybuchy i inne - gazy wokół nas.
  • Ciekawe zjawiska optyczne.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę oraz wszystkie niezbędne sprzęty i odczynniki chemiczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć.