Biologia i geografia dla uczniów klas VII

W wyniku obecnie wprowadzonej reformy systemu oświaty uczniowie klas V, VI oraz VII szkół podstawowych nie będą mieli możliwości zrealizowania w szkole materiału przewidzianego do nauki biologii i geografii w klasach V oraz VI. Oczywiście część tych zagadnień poruszana jest na lekcjach przyrody - jednak obecnie obowiązujące spojrzenie na edukację w szkołach podstawowych wymusza podejście bardziej skoncentrowane na jednej dziedzinie wiedzy.

Dlatego też proponujemy zajęcia wyrównujące różnice programowe - obejmujące te zagadnienia z biologii i geografii, które powinny były być zrealizowane w klasach V oraz VI. Spotykać się będziemy raz w tygodniu na półtorej godziny (czyli dwie godziny lekcyjne) - kurs obejmuje obydwa przedmioty. Pełen kurs trwa 26 tygodni.

Cennik:

Kurs Płatność jednorazowa Płatność w 2 ratach (październik, styczeń) Płatność w 4 ratach (październik, listopad, styczeń, marzec)
ZAJĘCIA DLA KLAS VII
Biologia i geografia 780 zł 2 raty po 420 zł pierwsza rata 320 zł
3 kolejne raty po 200 zł

Zajęcia przewidziane są dla uczniów gimnazjów oraz klas VII szkoły podstawowej i odbywać się będą w niewielkich (do 10 osób) grupach.