logo_nakole

Piąta Kolbudzka Próbna

Matura z „Matmy”

Arkusz maturalny

Krok 2 - praca samodzielna - 170 minut

Samodzielnie rozwiązujesz zadania z arkusza. W zadaniach zamkniętych zaznaczasz w formularzu wybrane przez siebie odpowiedzi. Zadania otwarte rozwiązujesz samodzielnie na przygotowanych wcześniej kartkach. Po przesłaniu rozwiązywań zadań zamkniętych na podany przez siebie adres e-mail otrzymujesz swój wynik z części zamkniętej oraz prawidłowe odpowiedzi do tej części.

arkusz maturalny: