Regulamin uczestnictwa w Próbnej Maturze z „Matmy” z Magnesium - online

 1. Próbna Matura z „Matmy” z Magnesium – online (zwana dalej Próbną Maturą) organizowana jest przez firmę Magnesium Marta Gulgowska (zwaną dalej Organizatorem), z siedzibą przy ul. Przedszkolnej 42, 83-050 Kolbudy, NIP 739 222 90 07, REGON 220556135. Numer telefonu: 792 081 116.
 1. Uczestnikiem Próbnej Matury z „Matmy” z Magnesium – online (zwanym dalej Uczestnikiem) może zostać każda osoba, która wyrazi chęć wzięcia udziału w Próbnej Maturze i dokona zgłoszenia poprzez https://magnesium.edu.pl/probnamatura/  do dnia 29 marca 2021 r. do godziny 16:00, oraz wyrazi niezbędne zgody na komunikację i przetwarzanie powierzonych danych (takich jak imię oraz adres e-mail), a także posiada dostęp do internetu umożliwiający przepustowość łącza dla  Audio i wideo: 512 kbps, oraz sprzęt minimum 2 GHz procesor dual-core, 2 GB pamięci RAM, system operacyjny: Windows 8 (rekomendowany Windows 10), Mac OS 10.13 (rekomendowana jest najnowsza wersja), Linux, Chrome OS. Najnowsze oficjalne wersje Google Chrome, Safari, Edge, Opera. Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań należy również przygotować  kartki, długopis, linijkę, kalkulator prosty, ołówek, oraz Wybrane Wzory Matematyczne.
 1. Matura Próbna odbędzie się online na platformie, poprzez Getresponse dnia 31.03.2021 r. O godzinie 16:00 rozpocznie się webinar, podczas którego nastąpi krótkie omówienie procedur oraz zostanie podany link do zadań arkusza Matury Próbnej. 
 1. Uczestnik samodzielnie rozwiązuje zadania. W zadaniach zamkniętych zaznacza w formularzu wybrane przez siebie odpowiedzi. Zadania otwarte rozwiązuje samodzielnie na przygotowanych wcześniej kartkach. Po zakończeniu rozwiązywania zadań Uczestnik przesyła rozwiązania zadań zamkniętych. 
 1. Po przesłaniu formularza z rozwiązaniami Uczestnik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail, wynik z części zamkniętej oraz prawidłowe odpowiedzi do zadań zamkniętych.
 1. W mailu z wynikami będzie także podany link do webinaru, podczas którego nastąpi omówienie rozwiązań zadań otwartych.
 1. Webinar z omówieniem rozwiązań rozpocznie się o godzinie 19:15 i zakończy się po omówieniu rozwiązań wszystkich zadań, najpóźniej o godzinie 21:15.
 1. W trakcie webinaru Uczestnik samodzielnie, na podstawie wskazówek prowadzącego, ustali punktację za swoje rozwiązania.
 1. Udział w Maturze Próbnej jest bezpłatny.
 1. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia będą przyjmowane zgodnie z kolejnością rejestracji.
 1. W przypadku większej liczby zgłoszeń Organizator przewiduje możliwość wyznaczenia drugiego terminu omówienia zadań otwartych. W takim przypadku będzie to 27.03.2021 r o godzinie 10:00.
 1. Omówienie zadań poprowadzi matematyk, profesor UG, dr hab. Jacek Gulgowski.
 1. Podczas webinaru możliwe będzie zadawanie na czacie pytań dotyczących zadań z arkusza. 
 1. W czasie webinarów obowiązują ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego, netykieta. Na czacie zadajemy tylko pytania merytoryczne związane z rozwiązywanymi zadaniami oraz punktacją. Osoby, które nie będą stosowały się do tych zasad, będą blokowane na czacie i usuwane z webinaru.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. Zmiany niezwłocznie pojawią się na stronie magnesium.edu.pl.
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 15 marca 2021 roku.