Kursy maturalne

Nasi kursanci są już studentami medycyny, politechnik oraz innych obleganych kierunków ścisłych!

Zapraszamy do udziału w kursach przygotowujących do egzaminu maturalnego z przedmiotów ścisłych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli pracujących na wyższych uczelniach lub w trójmiejskich liceach ogólnokształcących, również z doświadczeniem we współpracy z OKE.

Proponujemy kursy Maturalne – przygotowujące uczniów klas maturalnych do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Kurs Maturalny to 52 godziny zegarowe zajęć w blokach 2-godzinnych oraz potrzebne materiały. Nasze kursy to nie tylko czas spędzony na zajęciach, ale również mnóstwo propozycji do samodzielnej pracy w domu oraz okresowe sprawdzanie wiedzy wraz z analizą postępów w nauce. Nasze grupy liczą nie więcej niż 12 osób.


Uczestnicy naszego kursu rozwiązują też matury próbne poza godzinami kursu!

 

Program kursów obejmuje tematykę maturalnych wymagań egzaminacyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na poziomie rozszerzonym. 

Kursy maturalne są prowadzone w formie zajęć konwersatoryjnych, w trakcie których omawiany jest krótko wstęp teoretyczny do danych zajęć, po czym przedstawiane są sposoby rozwiązywania różnych zadań maturalnych.

Uczestnicy zajęć w ich trakcie mogą wyrażać swoje opinie na temat omawianych zagadnień, co pozwala na rozbudzenie w nich ciekawości, kreatywności oraz chęci pogłębiania wiedzy. Nieodłącznym elementem zajęć są zadania rozdawane uczestnikom kursu (w wersji papierowej lub elektronicznej), do rozwiązania w domu. Zaplanowana jest kontrola postępów dydaktycznych poprzez wejściówki oraz sprawdziany. Udział w kursach maturalnych dodatkowo pozwala uczestnikom na rozwinięcie umiejętności twórczego myślenia, pracy w grupie, a przede wszystkim umiejętnego zarządzania czasem, co ma ogromne znaczenie w czasie egzaminu maturalnego.

Zadania z przedmiotów przyrodniczych wyposażone są w materiał źródłowy, np.: tekst, rysunek, schemat, wykres, tabelę. W programie zajęć wykorzystywane są wiadomości i umiejętności wynikające z wymagań podstawy programowej zawarte w arkuszu maturalnym. 

M


Sprawdź plan zajęć:

Możliwe są zniżki dla członków rodziny oraz dla posiadaczy Kolbudzkiej Karty Dużej Rodziny.