chemia

Nasi kursanci są już studentami medycyny, politechnik oraz innych obleganych kierunków ścisłych!
200 pkt w rekrutacji do szkoły średniej? Tak z tytułem laureata konkursu kuratoryjnego z chemii – nasi uczniowie mają takie sukcesy na swoim koncie 🙂 
 
ZAJĘCIA Z CHEMII DLA:

Uczniów szkół średnich przygotowujących się do matury z chemii oraz potrzebujących wsparcia w nauce chemii. W klasie pierwszej – uzupełnienie braków ze szkoły podstawowej, pomoc w zrozumieniu nowych zagadnień – zajęcia indywidualne – zadzwoń lub napisz wiadomość, żeby umówić termin.

Uczniów klasy trzeciej LO chcących już teraz rozpocząć porządkowanie wiadomości do egzaminu maturalnego – kurs 2h tygodniowo – sprawdź harmonogram zajęć i cennik.

Uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej – przygotowanie do konkursu kuratoryjnego z chemii, gruntowne przygotowanie do dalszej nauki w szkole średniej w klasie z rozszerzoną chemią, wsparcie przy trudnościach w nauce chemii w szkole – zajęcia indywidualne – zadzwoń lub napisz wiadomość, żeby umówić termin.

Najmłodszych – warsztaty chemiczne podczas których dziecko samodzielnie eksperymentuje. Kiedy i gdzie? – sprawdź harmonogram zajęć i cennik, można też rezerwować termin warsztatów dla szkoły –zadzwoń lub napisz wiadomość, żeby umówić termin.

Program kursu dla klasy 3 obejmuje tematykę maturalnych wymagań egzaminacyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na poziomie rozszerzonym. 

Kursy maturalne są prowadzone w formie zajęć konwersatoryjnych, w trakcie których omawiany jest krótko wstęp teoretyczny do danych zajęć, po czym przedstawiane są sposoby rozwiązywania różnych zadań maturalnych.

Uczestnicy zajęć w ich trakcie mogą wyrażać swoje opinie na temat omawianych zagadnień, co pozwala na rozbudzenie w nich ciekawości, kreatywności oraz chęci pogłębiania wiedzy. Nieodłącznym elementem zajęć są zadania rozdawane uczestnikom kursu (w wersji papierowej lub elektronicznej), do rozwiązania w domu. Zaplanowana jest kontrola postępów dydaktycznych poprzez wejściówki oraz sprawdziany. Udział w kursach maturalnych dodatkowo pozwala uczestnikom na rozwinięcie umiejętności twórczego myślenia, pracy w grupie, a przede wszystkim umiejętnego zarządzania czasem, co ma ogromne znaczenie w czasie egzaminu maturalnego.

Zadania z przedmiotów przyrodniczych wyposażone są w materiał źródłowy, np.: tekst, rysunek, schemat, wykres, tabelę. W programie zajęć wykorzystywane są wiadomości i umiejętności wynikające z wymagań podstawy programowej zawarte w arkuszu maturalnym. 

 

 

Sprawdź plan zajęć:

Możliwe są zniżki dla członków rodziny oraz dla posiadaczy Kolbudzkiej Karty Dużej Rodziny.