szkolenia dla nauczycieli

Jak wykorzystać eksperymenty chemiczne do pracy z dziećmi na różnych poziomach kształcenia?

Więcej informacji w kontakcie bezpośrednim: