Monika Goździkowska

Nauczyciel matematyki od 1998 r. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 33 oraz XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha w Gdańsku. Od roku 2002 jest egzaminatorem egzaminu gimnazjalnego (obecnie ósmoklasisty) z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, regularnie współpracuje z OKE jako egzaminator oraz egzaminator powtórnego sprawdzania. Bardzo zaangażowana w liczne projekty popularyzujące matematykę (jak np. "Zdolni z Pomorza" czy "Rok Matematyki na Pomorzu").


Jacek Gulgowski

Dr hab. Jacek Gulgowski pracuje (od roku 1997) w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami analizy nieliniowej (ostatnio głównie w przestrzeniach funkcji ograniczonego wahania). Oprócz pracy dydaktycznej i naukowej związanej z uczelnią związany jest w wieloma inicjatywami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacji. Pracował jako ekspert m.in. dla Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w programie "Zdolni z Pomorza". Zaangażowany w rozliczne inicjatywy popularyzujące nauki ścisłe - a matematykę w szczególności. Ostatnio są to głównie aktywności związane z działaniami Stowarzyszenia "bez rutyny" (np. Pomorskie Mecze Matematyczne czy obozy naukowe). Od kilku lat prowadzi kursy maturalne z matematyki - zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.


Marta Gulgowska

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Chemii na kierunku Ochrona Środowiska. Doświadczony nauczyciel chemii. Posiada również pozadydaktyczne doświadczenie zawodowe.

Egzaminator OKE egzaminu przyrodniczego z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych - współpracowała z OKE w zakresie przygotowywania i recenzowania propozycji zadań na egzamin gimnazjalny z chemii. W czasie kilkunastoletniej pracy dydaktycznej kilku jej uczniów uzyskało tytuły finalisty i laureata konkursów kuratoryjnych z chemii.

Od 2013 roku wiceprezes Stowarzyszenia „bez rutyny” - w tej roli jest bardzo aktywna głównie jako organizator warsztatów naukowych oraz obozów dla dzieci i młodzieży szczególnie zainteresowanej naukami ścisłymi. Zawsze pasjonowały ją projekty realizowane na styku nauki, przyrody oraz kultury. Taki charakter mają organizowane przez nią od kilku lat ferie zimowe w Pręgowie oraz (w roku 2016) Kulturalne Warsztaty Naukowe prowadzone w szkole w Kolbudach przy wsparciu gminy Kolbudy.


Benita Hanć

Benita Hanć prowadzi w Magnesium zajęcia plastyczne. Jest absolwentką Wydziału Rzeźby  Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Z wykształcenia jest nie tylko specjalistką od konserwacji zabytków ale również pedagogiem. Wspaniale odnajduje się w pracy z dziećmi i młodzieżą - i nie może być inaczej gdy zajęcia prowadzi przy założeniu, że sztuka musi być przede wszystkim radością - zwłaszcza u dzieci! Tak więc podczas zajęć z panią Benitą przede wszystkim bawimy się farbami, fakturami, różnymi materiałami - nieustannie kreatywnie i z radością!


Ilona Jankowska

Ilona Jankowska ukończyła studia wyższe magisterskie (5- letnie) w zakresie biologii, specjalność środowiskowa Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pani Ilona Jankowska jest nauczycielką dyplomowaną, posiada kwalifikacje do nauczania biologii, oraz przyrody, ukończyła wiele form dokształcania i doskonalenia zawodowego. Posiada również wieloletnie doświadczenie egzaminatora OKE z biologii na poziomie rozszerzonym.

Od 2006 roku pracuje w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku na stanowisku nauczyciela biologii. Publikowała w Wydawnictwie Nowa Era współtworząc obudowę podręcznika do Nowej podstawy programowej z biologii „Biologia na czasie” 1- zakres rozszerzony (w ramach współpracy napisała scenariusze lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących, prezentacji multimedialnej, zajęć terenowych oraz przygotowała karty pracy do Książki Nauczyciela).


Małgorzata Lewandowska

Małgorzata Lewandowska prowadzi zajęcia z robótek ręcznych - z szydełkowania. Fotograf, miłośniczka rękodzieła. Pasję do robótek ręcznych odziedziczyła po mamie i babci, które przekazały jej tajniki szydełkowania, haftu krzyżykowego i richelieu. Szczególne miejsce w jej sercu zajęło szydełko, przy pomocy którego tworzy niezwykłe maskotki. A że potrafi wyczarować prawdziwe cudeńka możemy przekonać się na profilu facebookowym :)Ewelina Łęgowska

Ewelina Łęgowska, absolwentka Fizyki Medycznej na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie studentka studiów doktoranckich Fizyka na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii, gdzie przygotowuje pracę na temat: „Badanie procesów transportu materii i energii w warstwowych materiałach polimerowych zawierających nanocząstki”. Członek Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem "bez rutyny", propaguje nauki ścisłe wśród dzieci i młodzieży. Wieloletnia wolontariuszka Fundacji Hospicyjnej i Pomorskiego Kociego Domu Tymczasowego. Laureatka Ogólnopolskiego konkursu „8 Wspaniałych” z 2011r.


Karolina Rok-Serkowska

Karolina Rok-Serkowska jest absolwentką kierunku Matematyka i Fizyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Od kilku lat jest nauczycielem fizyki w Gimnazjum nr 33 im. Stefana Banacha oraz w Liceum Ogólnokształcącym nr XXIV im. Stefana Banacha w Gdańsku Osowej. Oprócz tego jest studentką studiów doktoranckich Fizyka na Wydziale Biotechnologii UG. Przygotowuje interdyscyplinarną (na styku fizyki i medycyny) pracę doktorską pt: "Fotofizyczne własności antybiotyków makrocyklicznych". 

Podczas pracy z uczniami przygotowuje ich do różnego rodzaju konkursów fizycznych, prowadzi dodatkowe zajęcia, głównie poszerzające wiedzę szkolną. Aż sześciu jej uczniów uzyskało tytuł laureata, zaś czterech tytuł finalisty, wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego z fizyki. Posiada uprawnienia egzaminatora prac maturalnych.

Aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem "bez rutyny", którego jest członkiem od początku jego powstania w 2013 roku. W Stowarzyszeniu organizuje przede wszystkim warsztaty naukowe oraz obozy Young Scientists Camp.


Anita Wawryk

Absolwentka polonistyki (specjalność nauczycielska i teatralna) oraz wiedzy o kulturze, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Pręgowie, aktywnie i twórczo związana z amatorską grupą teatralną Stowarzyszenia KomuKulturka, koordynatorka projektów artystycznych realizowanych przez Grupę Nieformalną KK, a następnie Stowarzyszenie KK; entuzjastka i trenerka Odysei Umysłu. Najbliżej jej do … rodziny. Lubi … wędrówki przed siebie. (Nie szukać metafory!)Krzysztof Żamojć

Ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Ochrona Środowiska oraz inżynierskie na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej na kierunku Technologie Ochrony Środowiska. W roku 2016 uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych. Zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Uniwersytetu Gdańskiego.

Dr inż. Krzysztof Żamojć jest współautorem 10 książek przygotowujących do matury z chemii, wydawnictwa Operon. Ponadto jest współorganizatorem kursów przygotowujących do matury oraz próbnych matur z chemii i biologii (organizowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego). Od roku 2013 jest również członkiem Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Poza pracą naukową i dydaktyczną znajduje jeszcze czas na koszykówkę ;).