warsztaty w szkołach

Zajęcia Eksperymentalne organizowane przez Magnesium

Proponujemy unikalne zajęcia eksperymentalne dla uczniów szkół podstawowych. Podczas zajęć uczniowie wprowadzani są w wybrane zagadnienia chemii i fizyki – wprowadzenie jest łagodne, oparte o samodzielnie wykonywane doświadczenia. Wszystkie eksperymenty są oczywiście opatrzone odpowiednim komentarzem merytorycznym, a dzieci po ich samodzielnym przeprowadzeniu potrafią wyjaśnić poznane zjawisko przyrodnicze. W ten sposób z jednej strony rozbudzana jest w uczestnikach zajęć naturalna ciekawość świata, z drugiej uzupełniana jest wiedza zdobywana w szkole podczas lekcji przyrody.  

Warsztaty realizowane są na dwa sposoby :

    w szkole :

    – 12 zł/dziecko, grupa minimum 15 uczestników.
    – Zajęcia dla każdej z klas trwają jedną godzinę lekcyjną.

    w Magnesium w Kolbudach :

    – 3h warsztatów 25 zł /dziecko.
    – 2h warsztatów 20 zł/dziecko.
    – minimum 40 uczestników.

Możliwe zagadnienia do wyboru:

    Fizyka:    
        Sztuczki i zabawy z wodą.
        Dźwięk – co to są fale?
        Ciekawe zjawiska optyczne.

    Chemia:
        Wybuchy i inne – gazy wokół nas.
        Kuchnia molekularna.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę oraz wszystkie niezbędne sprzęty i odczynniki chemiczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć.

 

Zapisz się albo zapytaj:

Zobacz warsztaty i wyjazdy: