nasza kadra!

Monika goździkowska

Nauczyciel matematyki od 1998 r. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 33 oraz XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha w Gdańsku. Od roku 2002 jest egzaminatorem egzaminu gimnazjalnego (obecnie ósmoklasisty) z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, regularnie współpracuje z OKE jako egzaminator oraz egzaminator powtórnego sprawdzania. Bardzo zaangażowana w liczne projekty popularyzujące matematykę (jak np. “Zdolni z Pomorza” czy “Rok Matematyki na Pomorzu”).

Jacek Gulgowski

Dr hab. Jacek Gulgowski pracuje (od roku 1997) w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami analizy nieliniowej (ostatnio głównie w przestrzeniach funkcji ograniczonego wahania). Oprócz pracy dydaktycznej i naukowej związanej z uczelnią związany jest w wieloma inicjatywami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacji. Pracował jako ekspert m.in. dla Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w programie “Zdolni z Pomorza”. Zaangażowany w rozliczne inicjatywy popularyzujące nauki ścisłe – a matematykę w szczególności. Ostatnio są to głównie aktywności związane z działaniami Stowarzyszenia “bez rutyny” (np. Pomorskie Mecze Matematyczne czy obozy naukowe). Od kilku lat prowadzi kursy maturalne z matematyki – zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

Marta Gulgowska

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Chemii na kierunku Ochrona Środowiska. Doświadczony popularyzator nauk przyrodniczych. Poprzez wiele lat pracy jako nauczyciel chemii, właścicielka firmy edukacyjnej Magnesium oraz wiceprezes Stowarzyszenia „bez rutyny” zaraziła pasją do poznawania nauk przyrodniczych, głównie przez eksperymentowanie, mnóstwo dzieci i młodzieży. Opracowała własny system pracy z uczniami zainteresowanymi naukami przyrodniczymi, dzięki któremu całkiem sporą ich grupkę doprowadziła do tytułu laureata oraz finalisty konkursu kuratoryjnego z chemii.

Egzaminator OKE egzaminu przyrodniczego z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – współpracowała z OKE w zakresie przygotowywania i recenzowania propozycji zadań na egzamin gimnazjalny z chemii. W czasie kilkunastoletniej pracy dydaktycznej kilku jej uczniów uzyskało tytuły finalisty i laureata konkursów kuratoryjnych z chemii.

Od 2013 roku wiceprezes Stowarzyszenia „bez rutyny” – w tej roli jest bardzo aktywna głównie jako organizator warsztatów naukowych oraz obozów dla dzieci i młodzieży szczególnie zainteresowanej naukami ścisłymi. Zawsze pasjonowały ją projekty realizowane na styku nauki, przyrody oraz kultury. Taki charakter mają organizowane przez nią od kilku lat ferie zimowe w Pręgowie oraz (w roku 2016) Kulturalne Warsztaty Naukowe prowadzone w szkole w Kolbudach przy wsparciu gminy Kolbudy.

Benita Hanć

Benita Hanć prowadzi w Magnesium zajęcia plastyczne. Jest absolwentką Wydziału Rzeźby  Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Z wykształcenia jest nie tylko specjalistką od konserwacji zabytków ale również pedagogiem. Wspaniale odnajduje się w pracy z dziećmi i młodzieżą – i nie może być inaczej gdy zajęcia prowadzi przy założeniu, że sztuka musi być przede wszystkim radością – zwłaszcza u dzieci! Tak więc podczas zajęć z panią Benitą przede wszystkim bawimy się farbami, fakturami, różnymi materiałami – nieustannie kreatywnie i z radością!

Ilona Jankowska

Ilona Jankowska ukończyła studia wyższe magisterskie (5- letnie) w zakresie biologii, specjalność środowiskowa Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pani Ilona Jankowska jest nauczycielką dyplomowaną, posiada kwalifikacje do nauczania biologii, oraz przyrody, ukończyła wiele form dokształcania i doskonalenia zawodowego. Posiada również wieloletnie doświadczenie egzaminatora OKE z biologii na poziomie rozszerzonym.

Od 2006 roku pracuje w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku na stanowisku nauczyciela biologii. Publikowała w Wydawnictwie Nowa Era współtworząc obudowę podręcznika do Nowej podstawy programowej z biologii „Biologia na czasie” 1- zakres rozszerzony (w ramach współpracy napisała scenariusze lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących, prezentacji multimedialnej, zajęć terenowych oraz przygotowała karty pracy do Książki Nauczyciela).

urszula Klimek

Absolwentka polonistyki (specjalność nauczycielska) , wiedzy o kulturze oraz oligofrenopedagogiki, nauczycielka języka polskiego w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kolbudach.

Egzaminator OKE egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych, a po reformie oświaty egzaminator egzaminu po klasie ósmej z języka polskiego, pełni również funkcje egzaminatora egzaminu maturalnego z języka polskiego. W czasie wieloletniej pracy dydaktycznej jej uczniowie wielokrotnie zdobywali tytuły finalisty i laureata konkursów kuratoryjnych z języka polskiego.

Magdalena Kozłowska

Absolwentka skandynawistyki UG oraz posiadaczka MBA GFKM/ University of Strathclyde.

Ze świata  filologii, literatury i historii przeniosła się do biznesu, w którym  najbardziej fascynuje ja aspekt różnorodności kultur oraz zarządzanie międzynarodowym zespołem.

Szukając sposobu na  zrównoważenie intensywnego trybu życia,  8 lat temu stanęła na ścieżce jogi, która zmieniła wiele w jej życiu i doprowadziła do kursu nauczycielskiego LYT™ Yoga.

Praktykowała  jogę   kilku szkół  –  Jogę  Iyengara ,   Asztanga i różne formy Vinjasa  pod kierunkiem wielu nauczycieli w Polsce oraz zagranicą, m.in. w Indiach , USA oraz Indonezji. 

Gorąco poleca LYT™  Yoga Method stworzoną przez Larę Heimann , fizjoterapeutkę z Princetown, USA, która bardziej niż inne style, odpowiada potrzebom współczesnego człowieka.

Małgorzata Lewandowska

Małgorzata Lewandowska prowadzi zajęcia z robótek ręcznych – z szydełkowania. Fotograf, miłośniczka rękodzieła. Pasję do robótek ręcznych odziedziczyła po mamie i babci, które przekazały jej tajniki szydełkowania, haftu krzyżykowego i richelieu. Szczególne miejsce w jej sercu zajęło szydełko, przy pomocy którego tworzy niezwykłe maskotki. A że potrafi wyczarować prawdziwe cudeńka możemy przekonać się na profilu facebookowym 🙂

Karolina Rok-Serkowska

Karolina Rok-Serkowska jest absolwentką kierunku Matematyka i Fizyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Od kilku lat jest nauczycielem fizyki w Gimnazjum nr 33 im. Stefana Banacha oraz w Liceum Ogólnokształcącym nr XXIV im. Stefana Banacha w Gdańsku Osowej. Oprócz tego jest studentką studiów doktoranckich Fizyka na Wydziale Biotechnologii UG. Przygotowuje interdyscyplinarną (na styku fizyki i medycyny) pracę doktorską pt: “Fotofizyczne własności antybiotyków makrocyklicznych”. 

Podczas pracy z uczniami przygotowuje ich do różnego rodzaju konkursów fizycznych, prowadzi dodatkowe zajęcia, głównie poszerzające wiedzę szkolną. Aż sześciu jej uczniów uzyskało tytuł laureata, zaś czterech tytuł finalisty, wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego z fizyki. Posiada uprawnienia egzaminatora prac maturalnych.

Aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem “bez rutyny”, którego jest członkiem od początku jego powstania w 2013 roku. W Stowarzyszeniu organizuje przede wszystkim warsztaty naukowe oraz obozy Young Scientists Camp.

BARBARA SAMARUK

Nauczyciel dyplomowany, ekspert w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego. Pracuje jako polonistka w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu.

Jest egzaminatorem sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego oraz pełni funkcję egzaminatora powtórnego sprawdzania OKE w Gdańsku. Ukończyła również studia w zakresie terapii pedagogicznej i wiedzy o kulturze. Jej uczniowie zdobywali tytuły finalistów i laureatów w konkursach z języka polskiego, w konkursach literackich i recytatorskich.

Anita Wawryk

Absolwentka polonistyki (specjalność nauczycielska i teatralna) oraz wiedzy o kulturze, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Pręgowie, aktywnie i twórczo związana z amatorską grupą teatralną Stowarzyszenia KomuKulturka, koordynatorka projektów artystycznych realizowanych przez Grupę Nieformalną KK, a następnie Stowarzyszenie KK; entuzjastka i trenerka Odysei Umysłu. Najbliżej jej do … rodziny. Lubi … wędrówki przed siebie. (Nie szukać metafory!)