Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka jest Magnesium Marta Gulgowska z siedzibą w Kolbudach przy ul. Przedszkolnej 42. Może Pan/Pani z nim skontaktować się drogą elektroniczną na adres e-mail mg@magnesium.edu.pl, telefonicznie pod numerem 792081116 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany wyżej.

2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi oraz danymi osobowymi Pana/Pani dziecka proszę kontaktować się mailowo – mg@magnesium.edu.pl

3. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane w celu organizacji imprezy turystycznej na podstawie umowy oraz wyrażonej przez Pana/Panią zgody.

4. W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe lub dane Pana/Pani dziecka mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom (w szczególności kadrze pedagogicznej wypoczynku), którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy przetwarzanie Pana/Pani danych oraz danych Pana/Pani dziecka – niezbędnych do organizacji danej imprezy turystycznej, • innym odbiorcom danych, np. ubezpieczycielom.

5. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka, zawarte w umowie uczestnictwa i karcie kwalifikacyjnej będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku (podstawa: Dz. U. z 15.10.2015r. poz. 1629 z późn. zm.)

6. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka, zawarte na fakturze będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych i danych Pana/Pani dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących lub dotyczących Pana/Pani dziecka.

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych Pana/Pani oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka w umowie uczestnictwa jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych Pani/ Pana oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka w karcie kwalifikacyjnej jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa zakwalifikowania Pana/Pani dziecka do uczestnictwa w wypoczynku.

12. Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych oraz że nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, wywołujących skutki prawne wobec osób, których dane dotyczą lub w podobny sposób na nią wpływających.