egzamin ósmoklasisty

Wymarzone liceum, technikum czy inna szkoła ponadpodstawowa? Dostań się do niej z Magnesium!

Na koniec szkoły podstawowej odbędzie się egzamin ósmoklasisty decydujący o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

Pragniemy zaoferować pomoc w przygotowaniu do tego szczególnego egzaminu!

Zapewniamy 52 godziny zegarowe zajęć w blokach 2-godzinnych oraz potrzebne materiały. Nasze kursy to nie tylko czas spędzony na zajęciach, ale również mnóstwo propozycji do samodzielnej pracy w domu oraz okresowe sprawdzanie wiedzy wraz z analizą postępów w nauce. Nasze grupy liczą nie więcej niż 12 osób.

Matematyka

 

W trakcie kursu uczniowie mogą powtórzyć, usystematyzować i pogłębić wiadomości z zakresu matematyki. Każde zajęcia rozpoczynać będzie część teoretyczna – systematyzująca wiadomości, a następnie część praktyczna – omówienie strategii rozwiązania, rozwiązywanie zadań, sprawdzenie poprawności uzyskanego wyniku. Ważnym elementem kursu będą ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań na dowodzenie. Każdorazowo uczniowie otrzymywać będą zestawy zadań do pracy samodzielnej w domu.

Uczniowie otrzymają informację zwrotną o postępach pracy, gdyż zaplanowano przeprowadzenie okresowych sprawdzianów. Zajęcia, prowadzone są w grupach do 12 osób, zapewniają indywidualne podejście i dostosowanie zajęć do potrzeb wszystkich uczestników.

Język Polski

Podczas kursu uczniowie usystematyzują i pogłębią zdobytą podczas nauki w szkole wiedzę z zakresu języka polskiego – obowiązującą podczas egzaminu ósmoklasisty. Przygotują się do pracy z arkuszem egzaminacyjnym. W czasie roku szkolnego zaplanowano  również przeprowadzanie okresowych sprawdzianów dzięki którym uczniowie otrzymają informacje zwrotną o postępach pracy, pozwoli to na rzetelne przygotowanie się do nadchodzącego egzaminu ósmoklasisty.

Zajęcia, prowadzone są w grupach do 12 osób, zapewniają indywidualne podejście i dostosowanie zajęć do potrzeb wszystkich uczestników.

Sprawdź plan zajęć.

Możliwe są zniżki dla członków rodziny oraz dla posiadaczy Kolbudzkiej Karty Dużej Rodziny.